Energimärkning för vattenautomater, finns det?

Det korta svaret på frågan är Nej.

Vi får ofta frågan vilken energiklass våra vattenautomater har. Frågan är rimlig på alla sätt! Sedan EU införde förordningarna för energideklaration och Eco-design för över 25 år sedan, har konsumenter vant sig vid att känna igen märkningen och kunna använda informationen i sina val av ny utrustning för hem och kontor.

Det som inte lika många känner till är vilka produkter som ska märkas och på vilka grunder. Detta kan bl.a. ställa till problem när konsumentbeteckningar ibland kommer upp som krav på utrustning som upphandlas för syften att användas i sammanhang utan koppling till den privata konsumenten. Vidare ställs ibland också krav på märkning på produkter som inte  faller in under EU’s förordningar om märkningskrav, som exempelvis vattenautomater.

Vilka produkter ska märkas?

I de allra flesta fall är det glasklart! Enligt Europakommissionens krav på Eco-design och Energimärkning (förordningarna 2009/125 och 2017/1369) listas ett antal produktgrupper som faller in under dessa krav. Varje produktgrupp delas också in i två undergrupper, vilket är krav på Eco-design och krav på Energideklaration respektive.

Dessa produktgrupper listas här (även här) och har sedan varsin s.k. Harmoniserad Standard, som utförligt beskriver villkoren och testförfarandet för respektive produktgrupp och förordning.

Det är viktigt att förstå att produktgrupperna har olika respektive krav på Eco-design och Energimärkning. Vidare har kravet på utformning av Energimärkning uppdaterats enligt en artikel som publicerades 16 februari 2021 (den nya etiketten ska i första hand uppdateras för hushållsprodukter och känns igen på QR-koden i övre högra hörnet).

Produkter som påverkas av den nya energimärkningen är diskmaskiner, kylar, frysar, tvätt­maskiner, kombinerade tvättmaskiner, torktumlare, lampor, vinkylar, bildskärmar och tv-apparater. EU-länderna har beslutat att energimärkningen med skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara desamma som de är i dag.

Bland produktgrupperna för konsumentprodukter hittar man också bl.a. datorer, diskmaskiner, ugnar, fläktar, AC-anläggningar och annan hemutrustning. Bland produktgrupperna finns också ett antal produkter för kommersiellt bruk, som: vattenpumpar, kylskåp, ventilations- och kylanläggningar, storkökskylar, vending-apparater, samt en separat grupp för allmän hemelektronik med Standby-funktion.

Vilken grupp tillhör vattenautomater?

För vattenkylare och vattenautomater finns ingen harmoniserande standard och därför kan heller ingen testmetod appliceras på produkten i skrivande stund (juni 2021).

Detta gäller både kravet för Eco-design och Energimärkning. Därmed är upphandlade krav på Energimärkning för vattenautomater ogiltiga och ska mötas med en motfråga om ”Energimärkning enligt vilken Harmoniserande Standard”?

Vi följer löpande upp om/när någon ny information tillkommer som gör att vattenautomater faller in under en befintlig standard, vilket det för närvarande inte gör.

Exempelvis har vi undersökt om produktgruppen Kylutrustning är en grupp som kan vara aktuell, men för denna grupp finns inget krav på Energimärkning, bara för Eco-design, vilket också är gällande för hushållsutrustning med Standby-läge samt Vattenpumpar.

För kondenserande enheter avses Kylskåp och frysar för professionellt bruk, Snabbnedkylningsskåp, Kondensoraggregat och Processkylaggregat. Gruppen är dock undantagen Energimärkning och har således endast krav för Eco-design. För kylanläggningar avses Komfortkyla och Luftkonditionering och är således inte applicerbart.

För de respektive Harmoniserande standarderna för produktgruppen ”kyl/frysprodukter för hushållsbruk” och den för året 2021 nya produktgruppen ”kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion” är protokollet anpassad för mätning av utrustning som avser kylning av förpackade produkter/livsmedel, således inte för kylning av genomflödande vätska i sluten slinga.

Andra typer av märkningar

Tidigare har EVA (European Vending Association) haft en egen standard kallad EMP (Energy Measurement Protocol) som i sin version 3.1a hänvisade till testmetoder för dryckesautomater för varmt och varmt/kallt vatten. Detta protokoll är numera återkallat till förmån för EU’s egna Harmoniserande Standard EN 50597:2018, som träder i kraft i mars 2021.

Märkningen som avsåg ”Refrigeratet Vending machines” hade en mätskala från A++ till G, medans den, från EU, ersättande officiella skalan har en mätskala från A-G. Skalan från EMP har aldrig tillåtits användas som konsumentvägledande i form av märkning direkt på maskinen.

I EN 50597 listas specifikt undantag för standarden, bl.a. med skrivelsen ”- dryckemaskiner som fördelar varm och / eller eller kalla drycker i koppar;” som innefattar vattenautomater och kaffemaskiner. Detta innebär att det i.o.m. återkallandet av EMP 3.1a f.n. inte är tillåtet att energimärka kaffeautomater.

Notera att i EN 50597 tillåts f.n. inte energideklaration för vendingautomater med högre klass än C. Version EMP 3.1b hänvisar enbart till dryckesautomater för heta och heta/kalla drycker och är fortsatt aktuellt som referens, dock ej ställd som lagkrav.

Energimärkning-krav i upphandlingsunderlag

Jag har fått ett krav på Energimärkning i ett upphandlingsunderlag. Vad ska jag göra?

Det är för tillfället en snårskog kring information om Energideklaration, men tydligt är att en upphandlande enhet inte kan ställa krav som strider mot en EU-förordning. Vad gäller då om det ställs krav på Energimärkning för en vattenautomat i upphandlingen? Det korta svaret är att det inte KAN ställas krav på Energideklaration i en vattenautomat (vattenkylare).

Detta gäller om en Energideklaration efterfrågas enligt:

EN 50597 (European Union, Energy Labelling Regulation, Standard EN 50597:2018)
Detta är mätstandarden enligt EU’s officiella märkning ”Energy Labelling Regulation” (förordning EU2017/1369) enligt. Den gäller primärt för kylande utrustning/skåp som är avsedd för att kyla och tillgängliggöra styckvis förpackade varor och är gällande för vending- och varuautomater enligt 6 underkategorier;

  1. Varuautomater med stängd framsida, för kylning av staplade burkar och flaskor
  2. Varuautomat med dörr för burkar och flaskor, godis och snacks
  3. Varuautomat med dörr för kylda livsmedel
  4. Varuautomat med olika temperaturzoner
  5. Varuautomat för icke kylda snacks och mellanmål
  6. Kombinationsmaskiner som består av två olika maskinkategorier

Följande maskintyper är helt undantagna:

  • Dryckesmaskiner för varma och/eller kalla drycker i koppar
  • Maskiner med matuppvärmningsfunktion
  • Varuautomater som arbetar vid temperaturer under 0°C
  • Kombinationsmaskiner av ovan beskrivna kategorier

Produkter som inte listas enligt standarden har heller inget märkningskrav (ex dryckesautomater avsedd för koppar ≈ doserade och fritt flödande dispensing, i motsats till förpackade drycker). Notera också att det, från introduktionen av 50597:2018, per den 1 mars 2021, inte tillåts mätresultat för vendingmaskiner, högre än klass C.

En upphandling kan inte kräva Energimärkning för vattenautomater enligt EN50597.

EVA EMP v3.1a (European Vending Association, Energy Measuring Protocol)
Protokollet avsåg ”Refrigeratet Vending machines” har utgått 2019 och helt ersatts av EN 50597. De täcker inte upp för exakt samma typer av produkter, men det görs tydligt från EVA’s sida att allt material som hänvisar till EMP 3.1a måste tas bort från försäljningsledet. Det får inte förekomma i sammanhang såsom hemsidor, PDF, printade lappar, marknadsföringsmaterial, manualer etc.

Märkningen hade en mätskala från A++ till G, medans den, från EU, ersättande officiella skalan enligt 50597 har en mätskala från A-G vilket också riskerar att skapa missförstånd. Skalan från EMP har aldrig tillåtits användas som konsumentvägledande i form av märkning direkt på maskinen.

Märkningen får endast användas i B2B och inte som konsumentmärkning fäst på maskinen eller på annat sätt, för konsumenter, vägledande märkning på apparater. Upphandlingar som hänvisar till denna standard ska upplysas om att den inte längre är tillåten att användas som referens då den är motsägande den gällande standarden EN 50597.

En upphandling kan inte kräva Energimärkning för vattenautomater enligt EVA EMP 3.1a

EVA EMP v3.1b (European Vending Association, Energy Measuring Protocol)
Protokollet gäller för ”Vending & Dispensing Machines” samt ”Hot and Hot & Cold Drink Machines”. Protokollet är alltså utfört för att enbart mäta mot maskiner med primärt värmande funktion men är fortsatt gällande som energireferens för dryckesautomater för heta drycker.

EMP är inte underställd en förordning eller lagkrav och kan endast ses som rekommenderande. Vidare får utformningen av mätresultatet under inga omständigheter göras så att de riskerar att blandas ihop med EU’s energideklarationer och har heller aldrig tillåtits att göra så.

En upphandling kan inte kräva Energimärkning för vattenautomater EVA EMP 3.1b

Källor:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products_en

https://www.vending-europe.eu/eva-withdraws-the-energy-measurement-protocol-emp-for-refrigerated-vending-machines/

https://www.vending-europe.eu/new-energy-label-brings-big-changes-for-refrigerated-vending-machines/