Kolsyra – förbrukning

Vi får inte sällan frågan om hur mycket kolsyra det går åt och det enkla svaret är ”olika”. Det är många faktorer som spelar in som t.ex. temperatur, vattnets hårdhet, typ av maskin, när den senast servades mm. Självklart kommer också användares preferenser in i bilden. De som vill ha extra mycket kolsyra och gärna ser att mättnaden är ställd till max.

Typ av kran, inställningar och liknande spelar också in, men mycket generaliserat räknar man med att det går åt ca 3-5 gram gas per liter vatten som skall kolsyresättas och i våra egna tester kommer vi fram till att 3,5 gram/liter är en rimlig uppskattning.

Förenklad kalkyl

Vill man i en förenklad kalkyl översätta det till mängd kolsyrat vatten per kolsyreflaska skulle det se ut ungefär så här:

  • 3,5 kg räcker till ca. 1 000 liter
  • 7,5 kg räcker till ca. 2 000 liter
  • 10 kg räcker till ca. 3 000 liter

Om man då vidare räknar på att man använder en normalstor plastbägare på 20 cl så blir det följande antal muggar:

  • 1000 liter räcker till ca. 5 000 muggar
  • 2000 liter räcker till ca. 10 000 muggar
  • 3000 liter räcker till ca. 15 000 muggar