Så här mäter vi

Vi anger oftast kapacitet för kyla och/eller flöde på våra kylaggregat. Det är en service vi tillhandahåller och ett viktigt ledtal för våra kunder. Kanske behöver du som kund anpassa kylvärdena till specifika krav, som t.ex. för storkök och restauranger.

Kanske handlar det om kravställningar från tredje man som vid upphandlingar etc. Problemet är ofta detsamma. Det går – som alltid – att mäta på olika sätt. Resultatet kan lätt anpassas till det värdet som efterfrågas.

Så vad betyder siffrorna?

Vi har – som Sveriges största leverantör av vattenautomater- en egen utveckling och design av våra kylaggregat. Vi kan därför styra alla parametrar från produktion till labb-tester vilket gör en stor skillnad i vår kommunikation och transparens.

Kylkapacitet

Vi mäter ett värde för kylkapacitet som kallas för Delta-10°C.

Det betyder att vi mäter mängden vatten i liter, som kan tas ut under en timmes tid och som inte ska överstiga riktvärdet i temperatur räknat på 10 grader kallare än inkommande vattentemperatur.

Är inkommande vatten exempelvis 17°C har våra aggregat möjlighet att kyla vattnet till 7°C fördelat över angivet liter-antal per timme. I praktiken betyder det att vårt Pro2 XXL aggregat kan leverera ca 85-95 ”uppriktiga” liter/timme.

Om vi gör ett exempel där inkommande vatten håller 2 grader lägre temperatur än ovan (=15°C) och kravställningen från kund är att vattnet får vara max 9°C utgående så skulle samma aggregat kunna leverera LÅNGT högre litertal. Denna kalkyl används ibland missvisande som utgångspunkt i upphandlingar så jämför noga!

Flödeskapacitet

Vi mäter också flödeskapacitet. Det är helt enkelt vad pumpen har för maxkapacitet – oavhängt på vattentemperatur. Även denna mätmetod har faktorer som avsevärt påverkar mätresultaten. Flödesregulatorer, kolsyrekammare, strålsamlare mm kan alla påverka slutresultatet.

Inte sällan ser man mätvärden på flödeskapacitet där det egentligen efterfrågas kylkapacitet. Jämför noga och ställ frågor! Är du det minsta osäker är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig rätt i snårskogen.

Andra faktorer som påverkar mätresultaten är rumstemperatur och luftfuktighet. I dessa fall är det kompressorn som påverkas och det kan göra stor skillnad beroende på hur och var kylaren placeras.

Egna kontinuerliga mätningar på vårt produktsortiment

På Escowa har vi har en mycket kompetent teknisk avdelning och vi utbildar våra egna tekniker likväl som andras i branschen. Vi är mycket stolta över förtroende hos några av våra största kunder, som väljer att skicka sina tekniker på utbildning hos oss.

Vi har också en imponerande arsenal av egen testutrustning som används för att mäta kvalitet och kapacitet på våra vattenmaskiner. Bland annat använder vi ett temperaturreglerat tryckkärl och kan justera temperaturen på inkommande vatten med en grads exakthet.

Vi gör kontinuerligt egna mätningar och vårt mål är att vara så exakta som mätutrustningen tillåter oss att vara och utifrån mätresultaten kommunicera korrekt data. Du som kund ska aldrig behöva tvivla på våra maskiners kapacitet.

Vi vet att vi har ett sortiment som vi kan vara stolta över och vi hoppas att du får uppleva fördelarna med en svensk-designad vattenautomat du också.