I samarbete med svenska företaget BioCool har vi tagit fram desinfektionsmedel till OptiSan som förpackas i praktiska Key-Kegs.

Våra Key-Kegs innehåller 10 liter desinfektionsvätska och blir därmed ett viktigt försäljningsargument jämfört med mindre förpackningar som behöver bytas eller fyllas på i tid och otid. Ur ett logistiskt perspektiv är det alkoholfria alternativet oslagbart då det inte krävs någon specialbehandling jämfört med etanol-baserade alternativ, som måste specialfraktas, speciallagerhållas och specialhanteras till följd av den extrema brandfaran.

BioCool är också godkänt att användas i känsliga miljöer enligt certifieringen EN1500. Det är en dörröppnare till vården och andra miljöer där det ställs högre krav på effektivitet. Läs mer om OptiSan och BioCool här.