WaterPurifier

Escowa är stolta över att presentera en revolutionerande produkt för högeffektiv och miljövänlig sanering av marknadens alla typer av vattenkylare.

Produkten som vi kallar WaterPurifier är enkel att hantera, ger snabbt och effektivt resultat med minimal miljöpåverkan.

  • WaterPurifier kontrollerar ett bredare spektra av bakterier och virus än motsvarande klorlösningar, och eliminerar helt Pseudomonas och Legionella samt håller tilbaka uppbyggnad av biofilm.
  • WaterPurifier efterlämnar ingen lukt eller smak av klor.
  • WaterPurifier kräver avsevärt mindre genomspolning efter genomförd sanering, vilket sparar både tid och miljöresurser.
  • WaterPurifier levereras i doseringsanpassad flaska som minimerar risken för över- respektive underdosering.
  • WaterPurifier har närmast obefintlig negativ miljöpåverkan.
  • Klordioxid (ClO2) ger till skillnad från klor (Cl) inte upphov till starkt luktande och hälsovådliga klorföreningar vid reaktioner med fenoler som skapar skadliga trihalometaner. Klordioxid minskar även problem med lukt och smak som orsakats av alg-metaboliter.

Klordioxid är godkänt av Statens livsmedelsverk (SLV) för dricksvatten- desinfektion och rekommenderat av United States Environmental Protection Agency (USEPA) som en miljövänlig tillsats till dricksvatten för att ersätta klor, som ger upphov till cancerogena biprodukter.

Produktspecifikationer

  • Bredd 38 mm
  • Höjd 80 mm
  • Djup 38 mm
  • Material PET