Return merchandise authorization

För att returnera gods till Escowa behöver du fylla i ett RMA-formulär enligt nedan.

Ladda ner RMA-ansökan i Wordformat här.
Ladda ner RMA-ansökan i PDF-format här
Maila ifyllt dokument till rma@escowa.se

• Enligt ert avtal med Escowa AB skall samtliga returer föregås av en RMA-ansökan innan något gods skickas till oss.
• Saknas RMA-nummer så påbörjas felsökning och debitering för arbetstid faktureras enligt gällande prislista.
• Om den returnerade varan inte överensstämmer med felbeskrivningen, felet inte täcks av garanti eller utbytesprodukt skickats innan retur av icke felaktig vara förbehåller sig Escowa rätten att fakturera för felsökning samt kostnad för ersättningsprodukt.
• Detta dokument skall skickas för varje RMA-förfrågan till rma@escowa.se
• Vid retur av vattenkylare skall den vara säkrad på pall. Om ett kylaggregat skickas som postpaket upphör garantin att gälla då vi ej kan stå för fel som kan ha uppkommit under frakt.

OBS! Invänta svar från Escowa och bifoga kopia på svarsblanketten med försändelsen.

Are you looking for an English version of our RMA-form? Click here to download a Word-formatted form in English.

Våra garantier

Escowa lämnar två års garanti från fakturadatum räknat. Garantin omfattar eventuella tillverkningsfel eller brister i materialet och ersätter produkten eller motsvarande materialkostnad, samt returkostnad vid fastställt garantiärende.

Garantin omfattar inte handhavandefel eller fel orsakade av felaktig installation och/eller användning, samt kundens indirekta skador och/eller eventuella konsekvensskador.