Verksamhetspolicy

Vi som jobbar på Escowa är stolta över vår arbetsplats och strävar efter att följa våra gemensamt uppsatta värderingar. Läs mer om våra värderingar här. Escowa följer också en ISO-certifierad verksamhets- och miljöpolicy med tydligt satta visioner och mål.

Vår verksamhetspolicy

Vi tillhandahåller vattenkylare som kopplas till det befintliga vattensystemet. Våra produkter hjälper kunder runt om i landet att minska sin miljöpåverkan genom att ersätta buteljerat vatten med förädlat vatten direkt från befintlig vattenledning.

Vår ledstjärna är att hålla tidsgränser, att fokusera på kvalitet, att vara flexibla och samtidigt eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan och resurssnålhet.

Vi skall förebygga ohälsa och olycksfall, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder som ökar medarbetares trivsel och ökar säkerheten på arbetsplatsen.

Genom vårt integrerade verksamhetssystem vill vi vara med och främja en hållbar utveckling. Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet genom att:

  • Öka kunskap och förståelse hos kunder att bättre utnyttja befintligt vattennät för att minska miljöpåverkan vid transporter av buteljerat vatten.
  • Vara lyhörda för kunders önskemål och alltid försöka överträffa kunders förväntningar.
  • Öka miljökunskapen inom företaget för att förstå hur verksamheten och produkterna kan förbättras.
  • Arbeta med att minska föroreningar från våra transporter som är en av våra betydande miljöaspekter.
  • Följa relevant lagstiftning och andra produktkrav.

A3-certDetta bekräftas genom vårt ISO 9001 och ISO 14001-certifikat från A3CERT (se certifikatet i sin helhet här).
/ Stockholm 2023-02-07, Mattias Källemyr, VD