Vill du bli vårt ansikte utåt?

Bli en del av Skandinaviens mest framgångsrika nätverk av vattenautomater. Våra återförsäljare jobbar vanligen med vending-lösningar eller installationer för storkök och restauranger, men vi har också representanter bland arkitekter och projektledare. Vill du bli en del av Escowa-familjen?

Ett samarbete med stolthet och glädje

Vi är mycket stolta över våra återförsäljare och välkomnar dig att ta kontakt med oss för ett fruktsamt samarbete.

Kontakta någon av våra duktiga KAM:
Mikael Karlsson mikael.karlsson@escowa.se
Ola Helgeson ola.helgeson@escowa.se