Våra värderingar

Personalen på Escowa har tillsammans arbetat fram vilken kultur som skall prägla företaget och de anställda. Målsättningen är att skapa en trivsam arbetsplats samt genom vårt ”tänk” och arbetssätt vara det mest professionella företaget i branschen och överträffa kundernas förväntningar.

  • Vi är serviceinriktade
  • Vi håller hög kvalitet
  • Vi respekterar andra
  • Vi har hög arbetsmoral
  • Vi vill leda utvecklingen i vår bransch

Core values

The staff at Escowa have worked together to design the culture that should characterize the company and its employees. The goal is to create a pleasant workplace and through our ‘Thoughts’ and operation be the most professional company in the industry and continually exceed customer expectations.

  • We are highly service oriented
  • We maintain a high production quality
  • We respect each other
  • We have a high moral
  • We want to lead the industry development