UV-rening för krävande miljöer

UV-rening med Firewall™ sätter stopp för virus och bakterier

UV-teknologi är sedan länge känt som det mest effektiva sättet att eliminera bakteriell tillväxt. Med Firewall™ är UV-belysningen placerad direkt vid utloppet, vilket utplånar eventuella bakterier och mikroorganismer bara några millisekunder innan vattnet hamnar i ditt glas. Det är en hittills oöverträffad teknologi som levererar en UV-dos på minst 40 000 mikrowatts per sekund per kvadratcentimeter. Lita på oss, det är imponerande siffror.

Certifierad teknologi

Escowa har låtit utföra tester på hur bra en vattenautomat med Firewall™ eliminerar heterotrofa och patogenerna bakterier (t.ex: Shewanella putrefaciens, Pseudomonas aeruginosa och Legionella pneumophila). De uppmätta mätresultaten är anmärkningsvärt bra och visar att Firewall™-tekniken klarar att eliminera även mycket höga koncentrationer av bakterier.

Liknande certifikat har ställts ut runt om i världen och bekräftar att Firewall™ är att lita på. Firewall UV-rening är eliminerar 99,9999 % av alla virus och bakterier. Så hur effektivt är effektivt? 99,9999 % enligt över 5 000 fysiska tester av ett flertal respekterade och oberoende labb.

Så varför inte 100 %? Det finns helt enkelt inga mätinstrument som har precisionen att mäta med så raffinerade marginaler. Därför är vi oerhört stolta över siffran 99,9999 %. Imponerande helt enkelt, men det stoppar oss inte från att försöka göra produkten ännu bättre. Firewall är fullkomligt effektivt mot en imponerande mängd olika virus och bakterier. Hur effektivt är effektivt? 99,9999 % enligt över 5 000 fysiska tester av ett flertal oberoende och mycket respekterade labb. Det är rätt så otroligt tycker vi, men vi nöjer oss inte med något mindre än perfektion.

UV-rening för vattenautomater – ljus som eliminerar det onda

Det ultravioletta ljuset som används i våra vattenautomater skapar ett effektivt skydd mot bakterier, detta bidrar till ett rent och säkert vatten. UV-ljus “spränger” bakteriernas DNA-kärnor vilket innebär att spridningen av bland annat Hepatit och Salmonella förhindras. Med patenterad teknik riktas UV-ljuset från Firewall direkt mot vattenutloppet, vilket innebär att 99,9999% av alla bakterier elimineras – 100 % av tiden.

Vad är Ultraviolett ljus och hur kan det rena vatten?

Vi har alla någon gång hört talas om ultraviolett ljus, men vad är det egentligen och hur fungerar det? UV-strålning kan delas upp i tre olika kategorier. UVA-strålning utsätts vi dagligen för under soliga dagar. Det är denna strålning som gör oss solbrända. UVB som har en något kortare våglängd än UVA kommer också från solen, denna strålning är bra för kroppen i måttliga mängder då den ökar kroppens produktion av D-vitamin, gör huden tjockare och ökar mängden pigment.

En alltför hög dos av detta ljus är dock skadlig och gör så att huden bränns och blir röd. Sista kategorin är UVC-ljus. Detta ljus produceras naturligt av solen men når aldrig jordens yta eftersom det absorberas av atmosfären. Waterlogic använder sig enbart av den godkända UVC-strålningen i sina produkter. Vi har konfigurerat våra lampor till att frigöra UV-lampans energi vid 253,7 nm vilket har visat sig vara den mest optimala våglängden mot bakterier och virus

UV-rening garanterar rent vatten på din arbetsplats

På många arbetsplatser är det av yttersta vikt att dricksvattnet håller hög kvalitet. Sjukhus, vårdhem, äldreboenden och andra hälsorelaterade institut ställer höga krav på hygienen inklusive dricksvattnet. Bakterier i vattnet kan få allvarliga konsekvenser för personer med nedsatt immunförsvar, därför måste dricksvattnet hålla samma höga kvalitet – 365 dagar om året.

Fördelar med UV-rening

UV-rening kan hantera miljontals liter vatten per dag till en mycket låg kostnad. Underhållet är minimalt och själva UV-lampan byter man omkring två gånger per år. Många reningsmetoder kräver dyra och giftiga kemikalier, dessa kan dessutom påverka vattnets smak och lukt. UV-rening använder endast ljus för att rena ditt vatten och påverkar därför inte vattnets doft och arom.