Unikt certifikat för Firewall vattenrening

Vi har låtit utföra tester som visar hur bra en vattenautomat med Firewall™ eliminerar heterotrofa och patogenerna bakterier (t.ex: Shewanella putrefaciens, Pseudomonas aeruginosa och Legionella pneumophila).

De uppmätta mätresultaten är anmärkningsvärt bra och visar att Firewall™-tekniken klarar att eliminera även mycket höga koncentrationer av bakterier.

Förändrar marknaden radikalt

Denna test förändrar marknaden radikalt för vattenautomater inom vårdsektorn eftersom Waterlogics trestegs hygienskydd skapar nya möjligheter där det tidigare funnits tydliga restriktioner.

Ett heltäckande skydd

Waterlogics vattenautomater med inbyggd Firewall™-teknik använder dessutom både kolfiltrering och BioCote™-teknologi vilket gör det möjligt att använda vattenautomater inte bara i väntrummen utan också i operationssalar och på akutmottagningar.

Testet är utfört av Microbial Analytics Sweden AB under ledning av professor Karsten Pedersen på uppdrag av Escowa AB. Waterlogics sortiment distribueras i Sverige av Escowa AB. För frågor om sortimentet kontakta oss på 08-55 77 31 00