Nöjd rektor på Ängskolan

Under vårterminen 2006 kom elevrådet och ville ha muggar på toaletterna för att kunna dricka vatten. Då det provats flera gånger med dåliga resultat så avslogs detta.

Jag tog istället kontakt med en återförsäljare till Escowa som kom till skolan och beskrev tekniken och kostnader för en permanent dricksvattenlösning.

Jag beställde så två uppsättningar på prov under höstterminen. En för matsalen som var kolsyresatt, filtrerat och kylt, samt en uppsättning utan kolsyra till vår skolkafeteria.

Vi genomförde kontinuerliga mätningar av hur mycket vatten som gick åt. På tre månader hade eleverna konsumerat 8 610 liter. Då hade inte mjölkåtgången minskat heller. Vid en utvärdering före jul med både elever och personal tyckte alla att det här var mycket bra, och vi valde därför att behålla maskinerna.

Betygen pekar uppåt

Betygsresultaten till jul samma år var det bästa vi någonsin haft fram till då, och resultaten har sedan stadigt pekat uppåt. Elevernas välmående hänger starkt ihop med vad de presterar och vi arbetar på alla sätt för att eleverna ska trivas och må bra i skolan. En viktig faktor är att fylla på vätskebalansen och jag tror därför att våra goda resultat delvis kan förklaras genom att vi installerat vattenmaskiner för eleverna.

Elever behöver dricka mer vatten än de gör för att må bättre under skoldagen och jag skulle varmt rekommendera alla skolor att erbjuda kallt och fräscht vatten till sina elever.

Kjell Åström – Nöjd rektor på Ängskolan i Sundbyberg.