Kolumna Touchless är ett tapptorn som skiljer sig från mängden. Inte bara är det en mångsidig lösning utifrån installationsmöjligheter, det är också en lösning som erbjuder utökat skydd för smittspridning tack vare Touchless-tekniken.

Touchless-tekniken bygger på induktiva sensorer som känner av handrörelser i närhet till knappen, utan att knappen behöver vidröras. Det underlättar hindrandet av smittspridning via beröring.

Läs mer om Koluma här

Meny