Vi lanserar ett helt nytt produktsegment som vi kallar ”Övriga automater”. Här kommer vi att fokusera på produkter som inte har en direkt koppling till dricksvatten, men som ändå spelar en viktig roll på marknaden. Våra kunder efterfrågar idag ett större urval produkter och är trygga med Escowa som leverantör.

Vår första nyhet att introducera i det nya produktsegmentet är OptiSan, en unik dispenser för handdesinfektion. Produkten är anpassad för miljöer med högt ställda krav på kvalitet och kapacitet. Läs mer om OptiSan här